Biografi

Biografi.


Jag är född i Eksta skola på Gotland och uppvuxen  i Hamra som ligger på Storsudret. Senare flyttade jag till Uppsala och Stockholm, där jag gick konstfack. Efter konstfack blev det några år med olika uppdrag i konst, och flytten gick vidare till Visby. Jag fortsatte med konstuppdrag, bl a startade och drev Gotlands Konstskola. Jag målar i olja, acryl, tempera och akvarell.

 CV

Konstnärlig verksamhet:


Separatutställningar 1973 – 2023:

Galleri Ridelius i Visby 2016.

Kvänne i När, Gotland 2015.

Strandbygd smuseet  Ljugarn, Gotland  2014

Kikk konstmagasinet, Katrineholm 2013

Gotlands Konstmuseum 1992

Galleri Asta Nielsen, Möen, Danmark 1986

Galleri  Pennan, Visby 1984.

Katrineholms konsthall/bibliotek.

Västra Sörmlands läns konstförening Katrineholm.

FGK (föreningen Gotlands konstnärernas galleri) Visby 1978.

Rörås kommun, Rörås, Norge 1982.

Galleri Dialog, Stockholm, 1979.

Lilla Galleriet, Stockholm, 1977.


Deltagit i Samlingsutställningar i Sverige (ett flertal), Danmark, Tyskland

Jurybedömda och icke jurybedömda.


Offentliga arbeten:

Väggmålningar i uppehållsrum, hotell Snäck, Visby tillsammans med Helle Kobbernagel. 1987.

Utsmyckning av korridor, hotall Snäck, Visby 1987.

2 väggmålningar, Säfve gymnasiet, region Gotland, Visby. 1987.

4 väggmålningar, Väskinde skola, region Gotland, Visby. 1982

Väggmålningar i Sjökarbyskolan, Åkersberga tillsammans med Lena Ingemansson. 1975.

Väggmålningar i Äldreboende i Åkersberga tillsammans med 2 andra konstnärer. 1976.

Kortfilmen - ”det hör inte hit” sa Platin om rättvisan - bl.a. visad på TV2 1971-74, tillsammans med 5 konstnärer.


Pedagogiska konstnärliga arbeten:

Rektor- och konstnärlig ledare för Gotlands Konstskola, Visby som startade jan 1985 i samarbete med Folkuniversitetet. Studierektor, 9 år och konstnärlig ledare 15 år,

från Januari 1985 till Februari 2009 som alt 24 år.

Projektledare och 1 av 4 konstnärer med projekt Konst i skolan på Gotland med pengar från Statens kulturråd 3 år, 1978-1981.

1 väggmålning utomhus i bostadskvarteret Bogen, Visby tillsammans med C.Anders Wallén

Väggmålningar i Johannesskolan, Stockholm tillsammans med Lena Ingemansson och Jonas Netterberg,1975.

Cirkelledare inom konstområdet i Stockholm och på Gotland i ca 36 år inom olika studieförbund. (1973-2009

1:e amanuens och asssistentlärare i Bild-och Miljö, Konstfack, Stockholm 1 år. 1976-77.


Övriga konstnärliga uppdrag:

Konstkonsult för Region Gotlands Konstkommitté, Visby 2 år, 2010-12.

Konstkonsult för Gotlands Kyrkogårdsförvaltning, Visby 2 år,-2012-14.

Moderna Museet, utställningskommissarie för utställningen ”Brigadmåleri” 1978-79.

Projektledare för Konst i Skolan i Sverige, Konstnärscentrum Riks, Stockholm, 2 år. 1976-78.

Liljevals, Förslag om väggtidning i Stockholms tunnelbana, 1978.

Liljevals, Utsällning om affischer av olika konstnärer, 1978.


Förtroende uppdrag inom kulturområdet:

Ordförande för Galleri Gotland 1 år, 2017.

Viceordförande för Galleri Gotland 1 år, 2016.

Ordförande för Hembygdsföreningen Groddagården, Gotland 3 år, 2014-17.

Ordförande för KRO distrikt Gotland 6 år,1986-92.

v.ordf. för KRO Gotland 6 år.1979-1985

sekreterare/v.ordf. Konstnärscentrum .Riks, Stockholm 2 år, 1977-78.


Representerad:

Statens Konstråd, Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Västra Sörmlands läns landsting, Kalmar läns landsting, Gotlands kommun, Katrineholms kommun, Rörås kommun i Norge m.fl.


Stipendier:

Bildkonstnärsfonden 3 år. 1978-81.

Stockholm stads kulturstipendium 1 år, 1977.

Gotlands kommuns resestipendium till Westfalen, Tyskland 1 månad, 1988.


Utbildning:

Konstfack, fack 2 ”Bild och Miljö” Stockholm 5 år. 1971-86.

Universitetsstudier i Konsthistoria, Sociologi och Pedagogik vid Uppsala Universitet  2 år. 1971-73.

Nyckelviksskolan, allmän linje, Lidingö 1 år 1970-71.